Acte Necesare pentru Construcția unei Case de la Fundație la Acoperiș în București

Construcția unei case în București implică un proces complex, iar obținerea tuturor actelor necesare este esențială pentru desfășurarea fără probleme a proiectului. Acest articol oferă o privire detaliată asupra actelor esențiale de care aveți nevoie pentru construcția unei case, începând de la fundație și până la acoperiș.

Acte de Urbanism: Primul pas în construcția unei case în București este obținerea actelor de urbanism. Aceste documente oferă informații despre reglementările locale, destinația terenului și cerințele de construcție specifice zonei.

Autorizație de Construire: Autorizația de construire este un document esențial și legal necesar pentru a începe lucrările de construcție. Pentru a obține autorizația, este nevoie de un proiect tehnic elaborat de un arhitect autorizat.

Certificat de Urbanism: Certificatul de urbanism este un document prealabil autorizației de construire și oferă informații preliminare privind posibilitățile de construcție pe terenul respectiv.

Plan de Situație și Topografie: Aceste documente oferă o imagine detaliată asupra terenului și sunt necesare pentru obținerea autorizației de construire. Ele trebuie să fie întocmite de către un topograf autorizat.

Acord de Mediu: Pentru proiectele de construcție, este posibil să fie necesar un acord de mediu. Acest document atestă că lucrările propuse nu vor afecta negativ mediul înconjurător și este obținut de la autoritățile competente.

Documente Notariale: Documentele notariale, cum ar fi contractul de vânzare-cumpărare a terenului și actul de proprietate, sunt esențiale pentru a demonstra dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează să fie construită casa.

Documente Tehnice: Pentru fiecare etapă de construcție, este necesar să aveți documentații tehnice adecvate, întocmite de specialiști autorizați, cum ar fi proiectul de arhitectură, proiectul de rezistență, proiectul de instalații etc.

Certificat de Urbanism pentru Desființare/Consolidare: În cazul în care există o construcție veche pe terenul respectiv, este posibil să fie necesar un certificat de urbanism pentru desființarea sau consolidarea acesteia.

Scroll to Top